CE 7

Na czas zajęć zdalnych zapraszam zainteresowane osoby z moich grup do kontaktu mailowego. 
Na prośbę każdego z Was mogę wysyłać dodatkowe prywatne materiały do nauki.
Doña Purificación     PDF + MP3
Escándalo Verbal     PDF + MP3
Baba Jaga                   PDF 
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW