NOWOŚĆ!
E-booki dla DOROSŁYCH
z plikami MP3. 
Co to jest indicativo?

Indicativo to nazwa trybu. W języku polskim wyróżniamy trzy podstawowe tryby: oznajmujący, przypuszczający i rozkazujący. Język hiszpański również dysponuje trzema trybami (dawne gramatyki rejestrują cztery tryby), takimi jak: oznajmujący, łączący oraz rozkazujący.
Różnica między językiem hiszpańskim a polskim w odniesieniu do trybów sprowadza się głównie do tego, iż w obrębie trybu oznajmującego oraz łączącego rejestrujemy po kilka różnych czasów, o czym szerzej mogą Państwo przeczytać w dziale HISZPAŃSKIE CZASY.
Tryb indicativo jest trybem oznajmującym i składa się nań 10 czasów gramatycznych (jeden z czasów zwykło się pomijać w standardowych opracowaniach z uwagi na jego rzadkie zastosowanie we współczesnym języku kastylijskim). Oznajmiają one przyszłość, teraźniejszość, przeszłość oraz przypuszczenie lub warunek (ta ostatnia właściwość wyrażana jest w języku polskim poprzez osobny tryb – przypuszczający).
Czasowniki w trybie oznajmującym pojawiają się zawsze w zdaniach nadrzędnych, gdzie tryb oznajmujący ma wyłączność na zastosowanie, oraz równie często mogą występować w zdaniach podrzędnych na zmianę z czasami innego trybu – łączącego.
Spójrzmy na przykłady, w których zdania składowe zostały zaznaczone inną czcionką.

Purificación me dice que hoy no tiene tiempo.
Purificación mówi, że dziś nie ma czasu. 
[Dice oraz tiene to formy czasy teraźniejszego w trybie oznajmującym, zatem w zdaniu nadrzędnym i podrzędnym pojawia się tryb oznajmujący.]

Purificación me dice que le traiga una escoba.
Purificación mówi, bym przyniósł jej miotłę.
[Dice jest formą trybu oznajmującego w zdaniu nadrzędnym, zaś traiga formą trybu łączącego w zdaniu podrzednym.]

Wszystkie czasy w trybie oznajmującym INDICATIVO mogą Państwo przejrzeć na osobnych podstronach w menu lub kliknąć na poszczególne nazwy czasów z poniższej listy.

PRESENTE DE INDICATIVO
czas teraźniejszy trybu oznajmującego

PRETÉRITO PERFECTO DE INDICATIVO
czas przeszły bliski trybu oznajmującego

PRETÉRITO IMPERFECTO DE INDICATIVO
czas przeszły niedokonany trybu oznajmujacego

PRETÉRITO INDEFINIDO
czas przeszły zamknięty trybu oznajmującego

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO DE INDICATIVO
czas przeszły uprzedni (zaprzeszły) trybu oznajmującego

FUTURO IMPERFECTO DE INDICATIVO
czas przyszły prosty trubu oznajmującego

FUTURO PERFECTO DE INDICATIVO
czas przyszły złożony trybu oznajmującego

CONDICIONAL SIMPLE
czas warunkowo-przypuszczający prosty trybu oznajmującego

CONDICIONAL COMPUESTO
czas warunkowo-przypuszczający złożony trybu oznajmującego
CZASY
INDICATIVO
Spis treści

1. Presente de indicativo
2. Pretérito perfecto de indicativo
3. Pretérito imperfecto de indicativo
4. Pretérito indefinido
5. Pretérito pluscuamperfeco de indicativo
6. Futuro imperfecto
7. Futuro perfecto
8. Condicional simple
9. Condicional compuesto
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW