Uwaga: podstrona w przygotowaniu. 
Poniżej - szablony robocze. 

   Język hiszpański (hiszp. idioma español, castellano) należy do rodziny romańskiej języków indoeuropejskich. Współczesne standardy literackie (z Hiszpanii i Ameryki hiszpańskojęzycznej) wywodzą się ze średniowiecznego języka kastylijskiego. Hiszpanie, by odróżnić go od innych języków używanych w Hiszpanii, zwykli nazywać go kastylijskim (od nazwy krainy geograficznej, w której się narodził - Kastylii). 
   Jest to trzeci (po języku mandaryńskim i angielskim) najpowszechniej używany język na Ziemi. W roku 2006 oceniano, że posługuje się nim jako językiem ojczystym około 650 milionów ludzi na siedmiu kontynentach, szczególnie w Ameryce Południowej, Ameryce Północnej, Europie i zachodniej Afryce. Dalsze 100 milionów używa go jako drugiego języka, natomiast liczba ludzi w ogóle na świecie mówiących tym językiem przekracza prawdopodobnie półtora miliarda. Kastylijski jest językiem międzynarodowym i urzędowym głównych światowych organizacji politycznych i gospodarczych, m.in. takich jak: UE, Unia Afrykańska, OPA, ONZ, NAFTA, UNICEF, UNASUR, FIFA, UEFA, Interpolm czy WHO. Uchwalona 27 grudnia 1978 (znowelizowana 27 sierpnia 1992) Konstytucja Hiszpanii stanowi: "Kastylijski jest hiszpańskim urzędowym językiem państwa. Wszyscy Hiszpanie mają obowiązek go znać i prawo nim się posługiwać" (art. 3 ust. 1 Konstytucji Hiszpanii). Niemniej "pozostałe języki hiszpańskie są również językami urzędowymi w odpowiednich wspólnotach autonomicznych, zgodnie z ich statutami" (art. 3 ust. 2 Konstytucji Hiszpanii). Do kategorii owych "pozostałych języków hiszpańskich" zalicza się, występujące w niektórych regionach (autonomiach) Hiszpanii, lokalne rodzime języki: kataloński, baskijski, galicyjski. 

   Język hiszpański (hiszp. idioma español, castellano) należy do rodziny romańskiej języków indoeuropejskich. Współczesne standardy literackie (z Hiszpanii i Ameryki hiszpańskojęzycznej) wywodzą się ze średniowiecznego języka kastylijskiego. Hiszpanie, by odróżnić go od innych języków używanych w Hiszpanii, zwykli nazywać go kastylijskim (od nazwy krainy geograficznej, w której się narodził - Kastylii). 
   Jest to trzeci (po języku mandaryńskim i angielskim) najpowszechniej używany język na Ziemi. W roku 2006 oceniano, że posługuje się nim jako językiem ojczystym około 650 milionów ludzi na siedmiu kontynentach, szczególnie w Ameryce Południowej, Ameryce Północnej, Europie i zachodniej Afryce. Dalsze 100 milionów używa go jako drugiego języka, natomiast liczba ludzi w ogóle na świecie mówiących tym językiem przekracza prawdopodobnie półtora miliarda. Kastylijski jest językiem międzynarodowym i urzędowym głównych światowych organizacji politycznych i gospodarczych, m.in. takich jak: UE, Unia Afrykańska, OPA, ONZ, NAFTA, UNICEF, UNASUR, FIFA, UEFA, Interpolm czy WHO. Uchwalona 27 grudnia 1978 (znowelizowana 27 sierpnia 1992) Konstytucja Hiszpanii stanowi: "Kastylijski jest hiszpańskim urzędowym językiem państwa. Wszyscy Hiszpanie mają obowiązek go znać i prawo nim się posługiwać" (art. 3 ust. 1 Konstytucji Hiszpanii). Niemniej "pozostałe języki hiszpańskie są również językami urzędowymi w odpowiednich wspólnotach autonomicznych, zgodnie z ich statutami" (art. 3 ust. 2 Konstytucji Hiszpanii). Do kategorii owych "pozostałych języków hiszpańskich" zalicza się, występujące w niektórych regionach (autonomiach) Hiszpanii, lokalne rodzime języki: kataloński, baskijski, galicyjski. 
Indywidualne i grupowe kursy języka hiszpańskiego 
z programem autorskim:
Twoja strona firmowa - szybko i za darmo!