NOWOŚĆ!
E-booki dla DOROSŁYCH
z plikami MP3. 
Zasady akcentowania

1. Język hiszpański ma bardzo proste i bardzo precyzyjne zasady akcentowania wyrazów w odróżnieniu od innych języków indoeuropejskich.
Oto dwie proste reguły akcentowania:

a) jeżeli wyraz zakończony jest samogłoską (a, e, i, o, u) lub spółgłoską n lub s, akcent pada na przedostatnią sylabę (podobnie jak w większości polskich wyrazów):

casa, idioma, verde, negro, hablan, comes
(dom, język, zielony, czarny, mówią, jesz)

b) jeżeli wyraz zakończony jest jakąkolwiek spółgłoską, z wyjątkiem n lub s, akcent pada na ostatnią sylabę (podobnie jak w języku francuskim):

hablar, comer, feliz, soledad
(mówić, jeść, szczęśliwy, samotność)


2. Jeżeli jakiś wyraz jest akcentowany niezgodnie z dwiema powyższymi regułkami, wówczas akcent zaznacza się graficznie. Akcent graficzny nosi nazwę – tilde.

habitación, árbol, venes, hin
(pokój, drzewo, młodzi, Hindus)


3. Są jednak takie wyrazy, które mimo iż stosują się do powyższych regułek, noszą akcent graficzny. Należą do nich m.in.:

a) zaimki pytajne: qué, cómo, cuánto, cuándo, dónde, etc.

b) wyrazy identycznie brzmiące (homofony), ale znaczące co innego: sólo (tylko), solo (sam);(herbata), te (ciebie, tobie); más (bardziej), mas (ale), etc. 

Akcent w wyrazach złożonych


W języku hiszpańskim z niektórymi formami utworzonymi od czasownika możemy i/lub musimy łączyć tzw. ZAIMKI DOPEŁNIENIOWE i / lub ZAIMKI ZWROTNE. W takich sytuacjach należy pamiętać, iż akcent wymawianiowy w nowo powstałym wyrazie będzie się znajdował dokładnie tam, gdzie znajdował się on w formie czasownika, do którego przyłączony został zaimek / zaimki. 

Dla przykładu:

W formie osobowej diga (niech pan powie) akcent znajduje się - zgodnie z regułą - na drugiej sylabie od końca (akcent paroksytoniczny). Jeśli dołączymy do tej formy zaimki dopełnieniowe me lo, wówczas powstanie nam jeden "twór wyrazowy", w którym akcent słyszalny będzie NADAL w tym samym miejscu. 
Ponieważ jednak w tym nowopowstałym tworze akcent znajdował się będzie teraz na czwartej sylabie od końca (czyli niezgodnie z regułami), należało będzie zaznaczyć go graficznie za pomocą tzw. tilde.

diga - bez zaimków (zgodnie z regułą)
gamelo - z zaimkami (niezgodnie z regułą).

Tego typu zabiegów jest w języku hiszpańskim całe mnóstwo! 

Zasady akcentowania 1

Zasady akcentowania 1

Zasady akcentowania 1

Zasady akcentowania 1

ZASADY
AKCENTOWANIA
Spis treści

1. Zasady akcentowania
2. Akcent w wyrazach złożonych
3. Wykłady o akcencie z YOUTUBE
.
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW